Кърти.БГ извозва всякакви отпадъци

За извозване на отпадъци струтурата за къртене и извозване ползва няколко камиона с различен обем и тонаж. Така например, ако имате за извозване до 80 чувала, Кърти.БГ подсигурява подходящ транспорт с който извозва отпадъците. Когато имате количества за извозване – например 1000 кубика леки отпадъци, за кратък срок Кърти.БГ подсигурява камиони със съвместимост до 35 кубика. Извозва отпадъци в гр.София и депонирането се осъществява на специaлизирано сметище в кв. Враждебна.

Извозване на отпадъци в София

Структурата заплаща таксите за смет и ги включва в цените на курс отбелязани в страница цени на сайта. За извозване на специaлни и опасни отпадъци се ползват различни депа в страната, както и различни камиони, цистерни и други.

Изхвърляне на строителни отпадъци е неотменна част от пакета услуги на всяка фирма.

В следствие на къртачните услуги се получава голямо количество отпадъци, които трябва да се почистят „професионално“ със здрави чували, метли и лопати. Така например при къртене на подпрозорец се произвеждат отпадъци в порядъка на 600 кг, които се събират в около 20-25 чувала , здрави без дупки, за да не се разнася прах и дребни строителни отпадъци в апартамента и по стълбището. Работниците, които извършват дейността събиране, носене и натоварване на отпадъци са също добре екипирани, като професионалните къртачи с плътни ръкавици, маски против прах, задължителните каски и здрави гащеризони. Инструментите, които използват са лопати „Fiskars“, метли, плътни плетени чували при нужда, колички и транспортна лента.

Забранено е изхвърлянето на строителни отпадък в кофите за битови отпадъци. Глобите са доста по-скъпи от почистването и извозването до специализирано сметище за строителни отпадъци в кв. Враждебна. Кърти. БГ ЕООД работи със „СОФИНВЕСТ“ ЕООД, където се заплащат таксите за извозване на строителни отпадъци и използвани ненужни строителни материали.

Кърти БГ прилага така нареченото правилно изхвърляне на строителни отпадъци както следва: събиране и пълнене в плътни чували, изнасяне пеша по стъпалата или с добре опакован асансьор, натоварване на подходящо транспортно средство, обезопасяване и извозване на сметище.