Изхвърляне на строителни отпадъци с чували в София

Изхвърляне на строителни отпадъци в чували 0888 67 0000

Фирмата предлага събиране в чували, изнасяне и извозване на строителни отпадъци. Изхвърляне на строителни отпадъци с колички и сметопроводи. КЪРТИ.БГ разполага с всичко необходимо и с няколко вида транспорт за изхвърляне на строителни отпадъци в София и региона.

Изнасяне на отпадъци и товарене в превозно средство с наши чували пълни до 25 кг. 3,00 лв/бр от 1-ви, 2-ри етаж или нагоре с асансьор.

Изнасяне на отпадъци и товарене в превозно средство с наши чували пълни до 25 кг. 2,00 лв/бр за етаж, от 3-ти етаж и нагоре.

Извозване с открит микробус самосвал 2,5 тона – 7 кубика – 100,00 лв/бр (в цената са включени такси смет за еднотипни отпадъци в София).

Извозване с контейнер 4 кубика – 6 тона – 150,00 лв/бр с престой до 5 дни (в цената са включени такси смет за еднотипни отпадъци в София).

Извозване на отпадъци с камион, контейнер 10 тона – 7 кубика – 200,00 лв/бр (в цената са включени такси смет за еднотипни отпадъци в София).

Изхвърляне на строителни отпадъци

С увеличение в последните години темповете на строителството (особено в крупните градове), намаляване количеството на свободните незастроени площи. Следствие увеличението на обема на събаряне на вехти и стари здания. Поради това, остро възникна необходимостта да се решат наболели въпроси. За утилизация на строителни отходи, получени в хода на демонтажа на зданието и съоръжението.

Под строителни отпадъци се разбира, че останалото след събарянето старо здание или негови елементи. Голяма част от отпадъците се извозват на специализирани полигони, имащи лиценз за утилизация на отпадъци. Сбора от отпадъците се изпращат за обезвреждане и обеззаразяване, като предварително е разделен, по класа на опасност. И не повече от 10% строителни отпадъци стигат до рециклиране, който е единственият екологично приемлив начин за обезвреждане.

Отговорно изхвърляне на строителни отпадъци.

Отговорността по събирането на отпадъците на обекта и тяхното извозване носят собствениците и фирмата отговорна по този вид дейност. На обекта има отпадъци от строителството и събаряне, за които е нужно временно съхранение (складиране) и специално оборудване за тези места.

Сортировката на строителните отпадъци се извършва по-механизиран способ – с ръчна сортировка, като се съблюдават действащите санитарни норми. Екологическите изисквания и правила за охрана на труда.

Местата за временното съхранение (складиране) на строителните отпадъци следва да отговарят на следните изисквания.:

• местата за съхранение трябва да се разполагат непосредствено на територията на обекта или в непосредствена близост до него на определен участък.;

• размер на местата за съхранение се определят по разчет, позволяваш да се разпредели теглото на обема за временното съхранение. Образуващите строителни отпадъци на площите за съхранение с натоварване не повече от 3 т/м2.;

Депа за изхвърляне на строителни отпадъци.

• местата за съхранение трябва да имат ограждение по периметъра на площадката в съответствие с «Ограждения на инвентарните строителни площадки и участъци при провеждане на строително-монтажни работи»;

• местата за съхранение трябва да бъдат оборудвани така, че да се изключи замърсяването на почвата и почвеният слой със строителни отпадъци.;

• осветление на местата за съхранение в тъмното време на денонощието, като се спазват изискванията за «Норми за осветление на строителните площадки».;

• поставянето на отпадъците на местата за съхранение трябва да се осъществява със съблюдаване на действащите екологични, санитарни, противопожарни норми. Правила за охрана на труда, а също и способите за обезпечаване на възможностите за безпрепятственото товарене на всички отделни позиции.;

• за разделното складиране –  габаритните строителни отпадъци (по позиции, класифицирани по опасност и последващо назначение.: преработка, изхвърляне или обеззаразяване), като местата за съхранение трябва да бъдат оборудвани с бункери — контейнери с обем не по-малък от 2,0 м3.;

• разделното складиране на негабаритни отпадъци, не се отнасят към опасни и могат да се съхраняват на открити площадки;

• към местата за съхранение не трябва да бъдат допускани външни лица. Хората нямащи отношение към процеса на преработката на отпадъците или контрол на целия процес.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*