Разрушаване на сграда в София

Разрушаване на сграда от бетон в София

Tехнологията на демонтаж на сграда и методите за разрушаване се опират на използването на мощен багер, снабден с много секционни стрели с хидравлика и специални работни инструменти, които ще осигурят механично къртене на бетон и конструктивни елементи от кирпич, бетон и стоманобетон.

Разрушаване на сграда

След изготвяне на предварителните процеси по демонтажа се използва съвместната работа на два багера, единият, от който осъществяват разрушаване на конструкцията, а вторият товари в самосвал строителният отпадък. При работата с багери е нужно да се съблюдават общите правила по охрана на труда. Работещите на обекта не трябва да се намират в близост на участъка и обхвата на багера, както и на другите опасни участъци. Използването на багер в опасна зона се позволява, ако това не представлява заплаха за обслужващият персонал. Тогава се използват багери с грейфърни приспособления.

Разрушаване на сграда с механизация

С помощта на багера можете да съборите каменни и стоманобетонни сгради с височина до 20 м, а също и елементи на здания, намиращи се под земята. При тези размери на зданието детайлите не трябва да превишават ширината на открития кош на грейфера, а масата на разрушените строителни елементи — носещата способност на багера.

В зависимост от положението на обекта при демонтажа на съществуващото здание се използва схема на ротационното и осовото движение на багера. При ротационно движение първоначално се извършва разрушаване на крайните носещи стенни панели по схемата «горе/долу». Материалите от демонтажа се поставят в непосредствена близост до осовата зона на зданието. След това се преминава към разрушаване на носещите конструкции: прегради и вътрешни стенни панели. Технологичната последователност на разрушаването се извършва по изключително осигуряване на устойчивост на отделните елементи и тяхното произволно събаряне.

Ротационното движение се променя в случаите, когато на строителната площадка е невъзможно да се организира застопоряване на багера. Предимно технологичен проблем се явява схемата на осовите движения на багера, защото е нужно да се осигури непрекъснат цикъл на разрушаване на етажите на сградата и натоварване на отпадъка, като се използва рационално транспортните средства. Дадената схема на демонтажната работа позволява да се намалят технологичните почивки на работа на багерите и транспортните средства. Осовото движение на багера и схемата на товарене снижава технологичният престой на самосвалите и осигурява по-рационален начин на движение на транспортните средства.

Преимуществени способи:

• работата по събарянето и складирането се извършва, като една операция;

• висока производителност на труда;

• не е нужен ръчен труд;

• независимост от атмосферните условия;

• липса или незначителна необходимост преоборудване на основният механизъм;

Недостатък на способа:

• ограничена височина при събарянето;

• невъзможност при разрушаване на масиви, такива, като бетонни и стоманобетонни конструкции;

• зависимост от производителността на труда от типа и вида на обекта за разрушаване;

• зависимост от мощни транспортни средства.

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*